Aula

Aula

De aula is voorzien van een 80-tal zitplaatsen. Deze wordt vooral gebruikt om, op de vooravond van de uitvaart waarbij de familie nog eens samenkomt, de overledene te gedenken en nog eens een laatste afscheid te nemen. Tijdens deze dienst worden aangepaste teksten voorgelezen en tussenin wordt er volgens de keuze van de nabestaanden muziekstukken afgespeeld.

Deze aula kan ook gebruikt worden om volwaardige uitvaardiensten te laten doorgaan. Deze aula wordt aangepast zodat alle geloofsovertuigingen aan bod kunnen komen.